ects.yeniyuzyil.edu.tr

Stajlar

Üniversitemiz Fakülte / Yüksekokullarında öğrencilerimizin, Üniversitede edindikleri her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Fakülte ve Yüksekokullarımızca belirlenmiş alanlarına özgü, süre ve koşulları yönergeler ile stajlarını yapmaktadırlar.

Bu amaçla öğrencilerimizin kendi imkanları dışında Üniversitemiz Staj Koordinatörlüğü aracılığı ile, özellikle Sağlık alanında, Rektörlüğümüz ile çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında yapılan protokoller ile öğrencilerimizin staj olanakları genişletilmiştir.

Fakülte ve Yüksekokullarımız Staj Yönergeleri