ects.yeniyuzyil.edu.tr

Öğrenciler İçin Finansal Destek

- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burs Olanakları Nelerdir?

Fakültelerimizde yer alan bölüm ve programlarımızda uygulanan burs imkânları, üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilerin, üniversitemizi tercih etmesinde önemli bir etkendir.

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti ve Rektörlüğümüzün onayı ile üniversitemiz burs olanakları ;

* Üniversite İçi Başarı Bursu; Eğitiminde not ortalamasına göre başarı gösteren öğrencilerimize;

3.50 - 3.59 Not ortalamasına sahip öğrencilerimize %25 oranında burs verilmektedir.

3.60 - 3.79 Not ortalamasına sahip öğrencilerimize %50 oranında burs verilmektedir.

3.80 - 4.00 Not ortalamasına sahip öğrencilerimize %90 oranında burs verilmektedir.

* Engelli Öğrenci Bursu: Engel Oranı kadar burs almaktadır.

* Şehit-gazi çocuklarına bölüm kontenjanının %5’i oranında %50 burs verilmektedir

* Lise ve dengi okul birincilerine ilk 3 tercihlerine %25 oranında burs,

* Kardeş İndirimi %5

* Milli sporculara %50 oranında burs,

* Teşvik indirimleri…

Üniversite burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim öğretim ücretini kapsar. Karşılıksız olan bu burs, disiplin cezası alınmaması koşuluyla ilgili programın normal eğitim süresi boyunca devam eder.

-Üniversite içi kazanılan başarı bursunun geçerlilik süresi nedir?

Üniversite başarı bursu 1 yıl geçerlidir. Her yıl not ortalamasına göre burs oranı belirlenir.

Bir dersten başarısız olunursa burs kesilir mi?

% 100, %75, %50 ve %25 ÖSYM bursu ile bölüm ve programlara yerleşen öğrencilere sağlanan burslar; lisans programlarında zorunlu hazırlık hariç 4 yıl ve ön lisans programlarında zorunlu hazırlık hariç 2 yıl süre ile geçerli olup bu süre içerisinde disiplin cezası dışında hiçbir şekilde burslar kesilmemektedir.

-Burs olanakları nelerdir?

Burslu programa yerleşen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım vb. giderler burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksızdır. Sınavda dereceye giren öğrencilere, tercih edip üniversitemize yerleşmeleri ve kesin kayıt yaptırmaları halinde; üniversite özel bursları, başarı bursları, spor bursları vb. burslar sağlanmaktadır. Merkezi yerleştirme ile tam, %75, %50 ve %25 burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 4 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dahil 5 yıl, ön lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 2 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dahil 3 yıldır.

-Burslu ve ücretli öğrencilerin bir arada eğitim görmeleri sorun oluyor mu?

Üniversitemizde öğrenciler arasında burslu burssuz öğrenci ayrımı yapılmaz.

-ÖSYM bursunun kapsamı nedir?

ÖSYM Bursu ile bölüm ve programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksızdır.

-Burslu yerleştiğim takdirde diğer burslardan yararlanabiliyor muyum? Kurum içi birden fazla indirim kazanılması durumunda kazanılan burslardan en yüksek orana sahip burs uygulanmaktadır. Burslar birleştirilemez. Ancak YÖK burslarına kurum içi burslar eklenir.

-İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yabancı öğrenci kontenjanı, ücreti, başvuru koşulları nedir?

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyetine sunulur. Onay sonrası kontenjanlar yurt dışından kabul edilecek Öğrenci Kılavuzunda yayımlanmak üzere YÖK Başkanlığı’na iletilir.
Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğretim ücreti, Üniversite Senatosu’nun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.
Başvuru Koşullarını ayrıntılı incelemek için www.yeniyuzyil.edu.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

-İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini ilk sırada tercih ettiğimde indirim oranı nedir? ÖSYM Yerleştirme puanı ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bazı bölümlerine farklı oranlarda tercih bursu uygulamaktadır. Ancak birden çok burs kazanılması durumunda kazanılan burslardan en yüksek oranda olanı uygulanacaktır.İlk Tercih bursları ile ilgili 444 50 01’i arayarak veya www.yeniyuzyil.edu.tr sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

-Yıllık öğrenim ücreti önümüzdeki yıllarda da aynı mı kalacak? İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretleri, Tefe/ Tüfe oranına göre alınan Mütevelli Heyeti kararı ile her yıl artış gösterebilmektedir.