ects.yeniyuzyil.edu.tr

  Bologna Süreci ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla oluşturmayı taahhüt ettikleri “yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirmeyi” ifade etmektedir.

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kuruluşundan itibaren TYYÇ çalışmaları ile Bologna Süreci’ne uyumlu olarak oluşturulan akademik programları ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin eğitim anlayışı ile hedefleri hakkında ayrıntılı bir bilgi paketi sunmaktadır. Bu bilgi paketi ile akademik programlarla ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür.

Bologna Süreci’nin uygulanmasında AKTS önemli bir tutmaktadır. 2010 yılında kurulmuş olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi AKTS prensiplerine göre eğitim çalışmalarını tasarlamış ve uygulamıştır.

TYYÇ'nin Yükseköğretim için Önemi

• Düzeyler arasında öğrenme çıktılarına dayalı açık tanımlamalar sunar;

• Yeterliliklerin amaç ve çıktılarını açık hale getirir;

• Farklı yeterliliklerin bir bütün sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini sağlar;

• Bu sayede düzeyler arasında ilerlemeyi ve geçişi sağlar;

• Paydaşların katılımı ile kabul edilmiş, eğitime rehberlik eden ulusal çağdaş bir çerçeve sunar;

• Mevcut yeterliliklerin anlaşılması, düzenlenmesi ve geliştirilmesine olanak sağlar;

• Yeni yeterliliklerin tasarlanabilmesi için bir içerik sunar;

• Yeterliliklerin reformunu kolaylaştırır;

• Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur;

• Yeterliliklerin vatandaşlar, işverenler ve toplumun bütün üyeleri için rollerini ve yararlarını gösterir;

• Yeterlilikler ve tanınma ve hareketlilik arasındaki farklı ulusal roller ve ilişkileri açıklar;

• Ulusal ve uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir;

• Ülke dışında yükseköğretimin tanınmasını ve cazibesini arttırır.

TYYÇ'nin Öğrenciler İçin Önemi

• Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini bilinçli seçmelerine yardımcı olur;

• Öğrenciler bu dersleri başarı ile tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını önceden bilirler;

• Öğrencilerin öğrenim programları dışındaki aktivitelerinde öğreneceklerinin anlaşılır olmasına yardım eder;

• Öğrenci hareketliliği için engelleri azaltır ve yaşam boyu öğrenimi teşvik eder;

• Eğitim-öğretim düzeyleri arasında yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir;

• Ara yeterlilikler dâhil bütün yükseköğretim yeterliliklerinin ve kredi aralıklarının kapsamlı bir listesini sağlar;

• Böylece öğrenenlere yardım eder, onları destekler ve onlara yönelik bütün eğitim fırsatlarını açıklar.

TYYÇ'nin Paydaşlar İçin Önemi

• İstihdam edecekleri öğrencilerin mezuniyetleri sonunda neleri bileceğini, bunları hangi ölçüde uygulamaya aktarabileceğini, bilgi ve becerilerinden ne bekleyeceklerini anlamalarına yardım eder;

• Eğitim kademeleri arasındaki yeterliliklere dayalı farkı ve bunların ihtiyaçlara göre istihdamına yönelik daha bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olur;

• İlgili oldukları alanlarda eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesine paydaş olarak katılmalarını ve beklentilerini aktarmalarını kolaylaştırır.

TYYÇ Yeterlilik Profilleri

 

1. Lisans programları içerisinde veya lisans programları ile ilişkilendirilmiş bilgi ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları

2. Lisans programları içerisinde veya lisans programları ile ilişkilendirilmiş uygulama ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları

3. Meslek yüksekokulları uygulama ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları

4. Bilgi ağırlıklı lisans programları

5. Uygulama ağırlıklı lisans programları

6. Bilgi ağırlıklı tezli veya tezsiz yüksek lisans programları

7. Uygulama ağırlıklı tezli veya tezsiz yüksek lisans programları

8. Doktora programları